Nieuzasadniony postój: kiedy? jak go rozliczyć?

Praca kierowcy nie należy do najłatwiejszych, a wymaga się od niego również przestrzegania kilku przepisów. Czas pracy kierowcy to nie tylko prowadzenie pojazdu, ale również:

 • załadowanie i rozładowanie pojazdu;
 • nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi, jeżeli przewoziy osoby;
 • czynności spedycyjne;
 • obsługiwanie pojazdu i przyczepy;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym rzeczom lub pasażerom;
 • niezbędne formalności administracyjne;
 • dbanie o czystość pojazdu.

Natomiast nie liczy się do tego czasu, który jest czasem nieuzasadnionego postoju.

Kiedy przerwa jest nieuzasadnionym postojem?

Tachograf cyfrowy automatycznie zaznaczy nieuzasadniony postój kierowcy. Ten czas można również wykryć podczas analizy tarczek tachografu analogowego. W związku z tym kierowca ma prawo do wytłumaczenia się z takiego postoju.

Art. 7 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.) mówi, że taką przerwę można wliczyć, jako czas pracy, ale pod pewnymi warunkami:

 • przerwa nie może trwać dłużej niż 15 minut,
 • kierowca musi wyjaśnić przyczyny postoju.

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

 • czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;
 • nieusprawiedliwionych postojów podczas prowadzenia pojazdu;
 • dobowego nieprzerwanego odpoczynku.

Jak się sprawdza czas pracy kierowcy?

Ewidencja czasu pracy kierowcy może być prowadzona w różnych formach, czyli jako:

 • zapis na wykresówce;
 • wydruk danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • innych dokumentów, które potwierdzają czas pracy oraz rodzaj wykonywanej czynności;
 • rejestrów, które zostały opracowane na podstawie różnych dokumentów.

Kiedy nieuzasadniony postój jest wliczany do czasu pracy?

Bardzo ważne znaczenie ma też regulamin, który obowiązuje w danym przedsiębiorstwie, ponieważ zgodnie z jego wytycznymi kierowca będzie mógł wyjaśnić ten nieplanowany postój, aby nie został on odliczony od czasu pracy kierowcy. Taki postój może mieć różne przyczyny, które nie muszą być winą kierowcy, np. sprawdzanie stanu technicznego samochodu w związku z podejrzeniami o zepsucie się jakiegoś elementu lub wypadek albo inne nieprzewidziane zdarzenie na drodze.

Kierowca może złożyć ustne lub pisemne oświadczenie, w którym wytłumaczy się z postoju. Najczęściej wystarcza złożenie pisemnego oświadczenia. Natomiast pisemne można złożyć wtedy, gdy pracodawca nie chce nam uznać wyjaśnień. W związku z tym można również zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, ale nie zostanie tu sprawa rozstrzygnięta. Inspektor będzie mógł tylko pouczyć pracownika, że może on dochodzić swoich racji przez sądem pracy.

Pracodawca nie zaliczy kierowcy nieuzasadnionego postoju do czasu pracy, jeżeli on tego nie wyjaśni. Podczas odliczania takiego czasu bardzo ważne znaczenie ma stworzenie procedury, dzięki której kierowca będzie mógł wyjaśnić przyczyny takiej przerwy. W takim przypadku przyda się również odwołanie się do regulaminu firmy, w którego treści powinny znaleźć się przepisy dotyczące takich nieuzasadnionych postojów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *