Milog

Milog to ustawa o płacy minimalnej (MiLoG Mindeslohngesetz), która weszła w życie w Niemczech od 1 stycznia 2015 roku. W związku z tym ustalona płaca minimalna będzie przysługiwała wszystkim pracownikom, którzy wykonują pracę w Niemczech, ale są również nieliczne wyjątki. Taką płacę minimalną ustalono na poziomie 8,5 euro brutto za godzinę, a dotyczy to nie tylko niemieckich pracodawców, ale również podmioty, które delegują pracowników do pracy na terenie Niemiec.

Branża transportowa

Milog dużą panikę zrobił w Polsce wśród branży transportowej, ponieważ przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi transportowe na terenie Niemiec, również musieliby stosować się do tych stawek, ponieważ przepis ten dotyczy sektora transportu, a w związku z tym ma zastosowanie i do niemieckich, jak i do zagranicznych operatorów, którzy wykonują transporty na terenie Niemiec.

Zgłaszanie pracowników

Zgodnie z ustawą Milog wszyscy zagraniczni operatorzy transportu mają obowiązek powiadomić niemiecką Administrację Celną o wszystkich operacjach transportowych, które będą prowadzone na terenie lub przez terytorium Niemiec. W związku z tym kierowcy należy się wynagrodzenie minimalne zgodnie z Milog od momentu przekroczenia granicy Niemiec, aż do momentu, gdy kierowca opuści ten kraj i nie jest ważne, co dany kierowca przewozi.

Obowiązkiem przedsiębiorcy, który zajmuje się transportem, jest również zgłoszenie wszystkich pracowników, którzy mogą zostać objęci nową ustawą. W związku z tym trzeba wypełnić formularz o numerze 033037, tj. mobil, który dostępny jest na stronie internetowej. Należy go wypełnić w języku niemieckim i wysłać go do Bundesfinanzdirektion West, np. faksem. W tym formularzu można zawrzeć wszystkie operacje transportowe, które będzie się realizowało do 6 miesięcy. Przedsiębiorca, który nie spełni obowiązków wynikających z nowej ustawy, zgodnie z prawem popełni wykroczenie i może zostać ukarany karą w wysokości 500000 euro.

Zgodnie z Milog bardzo ważne jest również współdziałanie pracodawców podczas kontroli realizacji obowiązków, które zawarte są w ustawie o płacy minimalnej, a karą za brak współdziałania jest grzywna w wysokości 30000 euro. Taką samą karę można ponieść również za niewłaściwe stosowanie się do przepisów ustawy, np. za brak zgłoszenia pracowników do właściwego organu.

Zgodnie z nowym prawem od 1 stycznia 2015 roku trzeba udokumentować wypłaconej płacy minimalnej, ale dotyczy to tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Podczas ustalania stawki minimalnego wynagrodzenia trzeba wziąć pod uwagę, że jest to stawka podstawowego wynagrodzenia, a podczas jej obliczania nie można brać pod uwagę żadnych dodatkowych świadczeń, które są wypłacane pracownikowi, np. diety.

Jak rozliczyć Milog?

Na wielu stronach internetowych można znaleźć różne sposoby rozliczania płacy minimalnej Milog, ale trudno stwierdzić, które z nich są właściwe. Podczas rozliczania Milog należy wziąć pod uwagę to, jakie kwoty wchodzą w skład płacy minimalnej. Zgodnie z informacją, która została zawarta na stronie niemieckiego Urzędu Celnego do płacy minimalnej wchodzą składki za:

  • wynagrodzenie zasadnicze;
  • premie i dodatki wydajnościowe, które wypłacane są regularnie i trwale;
  • dodatki z tytułu delegowania, które stanowią różnicę pomiędzy wynagrodzeniem z kraju delegowanego do kraju oddelegowania;
  • jednorazowe dodatki okolicznościowe, czyli za święta, urlopy;
  • inne świadczenia i dodatki, które nie wynikają z wydajności, czyli ilości pracy.

Natomiast do płacy minimalnej nie można wliczać:

  • dodatków za godziny nadliczbowe lub godziny nocne;

  • inne dodatki do celów rekompensaty, np. dodatek z tytułu pracy w ciężkich warunkach;

  • składki prywatnych programów emerytalnych;

  • zwroty kosztów podróży służbowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *