Jak założyć firmę transportową?

Co należy wiedzieć przed założeniem firmy transportowej w Polsce. Już na wstępie warto zaznaczyć to, ze zanim to wszystko zacznie w odpowiedni sposób działać a przedsiębiorca zacznie uzyskiwać dochód musi zdawać sobie sprawę z tego, że bez względu na formę transportu odpłatnego osób (oraz rzeczy) może następować tylko i wyłącznie po otrzymaniu stosownej licencji. Gdy jej nie ma otrzymać można groźbę o kwocie 8000 tys. zł.

Na jaki okres przydzielana jest licencja. Przepisy jasno to regulują i to czas nie mniejszy aniżeli dwa lata oraz nie może on być dłuższy aniżeli 50lat. Aby otrzymać stosowną licencję należy spełniać odpowiednie warunki (reguluję to ustawa z dnia 6 września 2001r, o transporcie drogowym, tekst jedn. Dz.U z 2007 r. Nr 125, poz 874 z późn. zm.).

Warunki na jej uzyskanie. Aby otrzymać licencję trzeba być w pełnej świadomości iż wymogi odnośnie prawidłowej reputacji(właściciel nie podlega karze prawomocnego sądu za umyślne przestępstwa – skarbowe, karne, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, mieniu, wiarygodności dokumentów) a także wszelkiego innego rodzaju przepisów związanych z zawodem przewoźnika. Dodatkowo aby spełniać warunki przedsiębiorca nie powinien otrzymać stosunku prawomocnego, który zakazują prowadzenia działalności gospodarczej wpisanej na zakres transportu drogowego.

Do uzyskania pojedynczej licencji przedsiębiorca winien jest posiadać odpowiedni certyfikat kompetencji zawodowych. Aby zdobyć ten dokument należy odznaczyć się odpowiednimi umiejętnościami lub praktyką, która wymagana jest do prowadzenia działalności gospodarczej w nawiązaniu do transportu drogowego. Kto otrzyma certyfikat kompetencji zawodowych, czy on jest dostępny dla każdego. Oczywiście, że nie. Osoby, które mogą wykazać co najmniej 5-letnie doświadczenie właściciela firmy wykonującego działalność gospodarczą dotyczącą transportu drogowego lub kierowania przedsiębiorstwem.

Dla tych wszystkich, którzy mają w planach prowadzenie transportu międzynarodowego drogowego wymagane jest to aby przedstawiać odpowiedni poziom wiedzy dotyczącej obowiązujących międzynarodowych umów a także przepisów(celnych a także wszystkich dokumentów odpowiadającemu za wykonywanie transportu międzynarodowego). Do uzyskania pozytywnej oceny z tego etapu przedsiębiorca musi przejść odpowiedni egzamin pisemny przez wyznaczoną komisją egzaminacyjną.

Sytuacja finansowa musi być także korzystna, powinna wykazywać to iż przedsiębiorca ma środki na podjęcie działalności gospodarczej (w dziedzinie transportu drogowego). O jakich kwotach tutaj należy mówić. Na pierwszy pojazd wyznaczony do transportu drogowego koniecznym jest posiadanie 9000 euro, dodatkowy samochód to kwota 5000 euro a w przypadku zabezpieczenia dotyczącego wykonywania transportu drogowego w momencie pośrednictwa (rzeczy inaczej spedycja) wymagane jest posiadanie 50 000 euro. To wszystko należy uwiarygodnić do możliwości dodatnich wpływów finansowych przez przedsiębiorcę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *