Odpoczynek dzienny kierowcy, który jeździ sam, i w załodze

Świadczenie usług transportowych często wiąże się z koniecznością spędzenia wielu godzin za kierownicą samochodu ciężarowego. Nierzadko czas ten znacznie się przedłuża – szczególnie jeśli zleceniodawca naciska na trzymanie ustalonych terminów. W przypadku pokonywania setek kilometrów konieczne jest odpowiednie wyregulowanie trybu pracy – nie tylko w trosce o komfort, ale przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie […]

Nieuzasadniony postój: kiedy? jak go rozliczyć?

Praca kierowcy nie należy do najłatwiejszych, a wymaga się od niego również przestrzegania kilku przepisów. Czas pracy kierowcy to nie tylko prowadzenie pojazdu, ale również: załadowanie i rozładowanie pojazdu; nadzór nad osobami wsiadającymi i wysiadającymi, jeżeli przewoziy osoby; czynności spedycyjne; obsługiwanie pojazdu i przyczepy; zapewnienie bezpieczeństwa przewożonym rzeczom lub pasażerom; niezbędne formalności administracyjne; dbanie o […]

Nieprowadzenie pojazdu a zaświadczenia

Nieprowadzenie pojazdu a zaświadczenia Przepisy ruchu drogowego odnoszące się do konieczności posiadania zaświadczeń z tytułu nieprowadzenia pojazdu co jakiś czas ulegają zmianom, głównie ze względu na potrzebę ich ujednolicenia. Oczywiście wiele zależy od ich charakteru oraz działalności prowadzonej przez kierowcę. Przepisy odnoszą się między innymi do korzystania z tachografów. Dzięki najnowszym rozporządzeniom kierowcy praktycznie nie […]

Jak założyć firmę transportową?

Co należy wiedzieć przed założeniem firmy transportowej w Polsce. Już na wstępie warto zaznaczyć to, ze zanim to wszystko zacznie w odpowiedni sposób działać a przedsiębiorca zacznie uzyskiwać dochód musi zdawać sobie sprawę z tego, że bez względu na formę transportu odpłatnego osób (oraz rzeczy) może następować tylko i wyłącznie po otrzymaniu stosownej licencji. Gdy […]

Na jakiej części trasy obowiązuje umowa AETR, a na jakiej rozporządzenie nr 561/2006?

Rozporządzenie nr 561/2006 Do przewozów drogowych, które wykonywane są na terytorium krajów Wspólnoty Europejskiej oraz pomiędzy tymi krajami, a także Szwajcarią i państwami – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) 561/2006 z dnia 15 marca 2006 roku. Nie jest tutaj ważne, z którego kraju pochodzi rejestracja samochodu, […]

Milog

Milog to ustawa o płacy minimalnej (MiLoG Mindeslohngesetz), która weszła w życie w Niemczech od 1 stycznia 2015 roku. W związku z tym ustalona płaca minimalna będzie przysługiwała wszystkim pracownikom, którzy wykonują pracę w Niemczech, ale są również nieliczne wyjątki. Taką płacę minimalną ustalono na poziomie 8,5 euro brutto za godzinę, a dotyczy to nie […]

Jak usprawnić transport?

Transport to podstawa Transport to bardzo ważny element gospodarczy kraju. Warunkuje rozwój innych gałęzi gospodarki. Ważne jest to, aby usługi przewozowe były sprawowane pewnie, profesjonalnie oraz szybko. Każdemu producentowi zależy na bezpiecznym dostarczeniu towaru na czas. Trzeba znaleźć firmę transportową, na której można polegać. Ciekawe rozwiązanie daje giełda ładunków. Jest wiele portali internetowych, które zajmują […]

Giełdy transportowe w Europie

Giełdy transportowe w Europie Coraz więcej polskich firm prowadzi swoją działalność także poza granicami naszego kraju, stale rozwijając swoje przedsiębiorstwo. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie wielu kluczowych klientów, co oczywiście bezpośrednio wiąże się z niemałymi zyskami. Należy jednak zaznaczyć, że jest to także związane z koniecznością zorganizowania transportu, spełniając oczekiwania potencjalnych klientów. W realizacji tego […]

Eurowinieta

Co to jest eurowinieta? Jest to system odpowiedzialny za pobór opłat drogowych w niektórych państwach europejskich. Można rzec, że stanowi on podstawę do stworzenia w przyszłości europejskiego systemu winietowego. W sumie nazwa ta może niektóre osoby wprowadzić w błąd. Sprawia wrażenie, jakby obejmowała swym zasięgiem całą Unię Europejską. Natomiast eurowinieta obowiązuje w Belgii, Holandii, Szwecji, […]

Dodatek kierowcy za pracę w nocy

Zawód kierowcy często wiąże się z pracą nie tylko w dzień, ale także w nocy. Definicja pory nocnej została ustalona w art.1517 par.2 Kodeksu pracy. Zgodnie z nią pracownikiem wykonującym pracę w nocy jest osoba, której rozkład czasu pracy obejmuje co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub w okresie rozliczeniowym pracuje w nocy […]